Selecteer een pagina

Ga naar:  Dalarna e.o.

a. Äppelbo graniet   –   b. Garberg graniet   –   c. Igelsberg graniet   –   d. Järna graniet roodgroen   –   e. Järna graniet wit   –   f. Siljan graniet

a. Äppelbograniet.

Een grof gesteente dat voornamelijk bestaat uit rode kaliveldspaat, grijsblauwe kwartsklonters en geelwitte of groenwitte plagioklaas. De zwarte mineralen biotiet en hoornblende liggen enigszins in slieren om de rode kaliveldspaten.

b. Garberggraniet. (1,7 miljard jaren)

Garberggraniet heeft een rode tot roodviolette grondmassa, met een groot aantal grafische vergroeiingen van kwarts in kaliveldspaat. (Kenmerkend) In grondmassa liggen een aantal rode veldspaten, die zo nu en dan een rand hebben van witte plagioklaas. Het aantal geringde veldspaten is groter dan bij Siljangraniet. Plagioklaas komt voor in twee soorten. De meeste plagioklaas is wit. Groene plagioklazen met lichtere randen komen minder voor. (Vierkant of rechthoekig) Soms hebben plagioklazen een ring van kaliveldspaat. Behalve in de grafische vergroeiingen komt kwarts ook nog voor in grijze korrels. Biotiet vertoont zich in korrels en kleine aggregaten.
Garberggraniet doet nog al eens porfierisch aan.

c. Igelsberggraniet.

Een graniet met een fijn tot middelkorrelige grondmassa van lichtgrijsrode kleur. In deze grondmassa liggen een groot aantal gelijkgerichte, langgerekte, roodachtige microklienkristallen. De lengte van deze veldspaten is minder dan 2 cm. De meeste zijn Karlsbader Tweelingen. Kwarts, zwarte mineralen en wat plagioklaas vullen de ruimte tussen de veldspaten in langgerekte vormen. (Nr.3)

d. Järnagraniet roodgroen (1,85 miljard jaren)

Järnagranieten zijn afkomstig uit een aantal gebieden ten zuidwesten van Leksand. Deze gebieden liggen zowel in Dalarna als in Värmland.
In een groenachtig gekleurde granitische grondmassa liggen een aantal rode, meest hoekige kaliveldspaten. Plagioklaasringen komen niet voor. Plagioklaas komt voor in witgele en groenachtige veldspaten. De groene plagioklaas heeft vaak lichtere randen. De kwarts is blauwachtig van kleur. De rijkelijk aanwezige donkere mineralen bestaan uit fijnkorrelige aggregaten van vooral biotiet. Ook komen zwarte hoornblendezuiltjes voor.

e. Järnagraniet wit.

In een zwartwit gevlekte grondmassa liggen een aantal roze, vaak hoekige kaliveldspaten. (2A) Het gehalte aan kaliveldspaat is veel groter dan dat aan plagioklaas. Er zijn weer twee soorten plagioklaas. De meeste plagioklaas bestaat uit witte vierkante korrels. (2B). Soms met een groenachtig midden. Groenachtige plagioklaas komt veel minder voor. (2C) Het vrij grote aantal kwartkorrels is lichtgrijs van kleur. Veel aggregaten van vooral biotiet en hoornblende. Ook komt er nog hoornblende voor in tot 1 cm langwerpige rechthoeken. (2D)

f. Siljangraniet (1,7 miljard jaren)

Siljangranieten zijn opvallende dieprood/witgeel gekleurde stenen. De rode kaliveldspaat is kenmerkend voor granieten van Dalarna. Sommige vierhoekige rode eerstelingen hebben een rand van witte plagioklaas.(Nr.7) De granieten hebben twee soorten plagioklaas. Een deel is wit of gelig. (Nr.3 A) Een ander deel groenachtig met lichte randen. (Nr.3 B) De kwarts is grijs. Soms wat lichtblauw. De kwarts vormt enigszins kransen om de kaliveldspaten. Biotiet komt voor in korrels of aggregaten.
De stenen van de Gesundaberget en de Rossberget zijn twee afwijkende typen van Siljangraniet. Beide zijn pyterlitisch. Idiomorfe kwarten vormen kransen om de kaliveldspaten. Verspreid over het gesteente liggen een aantal eerstelingen van plagioklaas. Donkere mineralen komen weinig voor.

Terug naar: Dalarna e.o.