Selecteer een pagina

Oslogebied algemeen.

a. Porfieren en basalten

b. Granieten en Syenieten

c. Overige

[wpseo_breadcrumb]

Gesteenten uit het Oslogebied

 

Porfieren en basalten

Granieten en syenieten

Overige

Het Oslogebied is voor veel zwerfsteenliefhebbers een heel bijzonder gebied. Het gebied levert ons namelijk een aantal bijzonder fraaie zwerfstenen, waarvan volgens velen de Rhombenporfieren wel het meest in het oog springen. In Noord-Nederland worden deze fraaie stenen nog al eens aangetroffen. Ook andere Noorse gesteenten worden zo nu en dan gevonden. Een vindplaats waar vooral in het verleden veel Oslogesteenten gevonden zijn was de groeve in het Duitse Werpeloh in de Hümmling, niet ver over de grens. Door de aard der activiteiten in deze groeve is het aanbod van zwerfstenen de laatste jaren echter fors gedaald.
Zo ongeveer 280 miljoen jaar geleden bevond het Oslogebied zich in een slenk, die was ontstaan door verzakkingen rond een breuklijn die van het Oslogebied door schijnt te lopen tot de Middellandse Zee. Door het verzakken van de bodem ontstonden scheuren en spleten in de aardkorst, die hevige vulkanische activiteiten tot gevolg hadden. Waarschijnlijk is het magma, dat als lava op vele plaatsen het grondoppervlak bedekte basaltisch van samenstelling geweest, want er bevinden zich in het Oslogebied maar liefst ongeveer 12 basaltlagen. Veel andere vulkaanuitbarstingen hebben ons de fraaie Rhombenporfieren opgeleverd. Iedere lava leverde een eigen type Rhombenporfier op. In totaal wel ongeveer 40, waarvan er enkele elkaar bedekken. Ook ganggesteenten vormden enkele typen.
Tegen het eind van de periode van vulkanische activiteiten kon de lava door de ontstane samenstelling van het magma nauwelijks meer tot het aardoppervlak doordringen. Het gevolg was het ontstaan van een aantal explosiekraters. Deze vorm van vulkanisme heeft het ontstaan van de Oslo-ignimbrieten ten gevolge gehad.
Verreweg het grootste deel van de gesteenten uit het Oslogebied is echter niet ontstaan door vulkanisme, maar het zijn dieptegesteenten, die zijn gestold na de vulkanische uitbarstingen. Als de dieptegesteenten eerst waren ontstaan, had de lava namelijk nooit kans gezien om tot het aardoppervlak door te dringen. Ook deze dieptegesteenten leveren ons een aantal fraaie gesteenten, zoals Larvikiet, Ekeriet, Nordmarkiet en Drammengraniet. Nefeliensyeniet is het jongste gesteente. We laten in de volgende hoofdstukken een aantal soorten gesteenten de revue passeren.

Het Sörkedal ten noorden van Oslo. 

Contact opnemen?

Statistieken

181815
Users Today : 20
This Month : 810
Total Users : 103320